Buitengewone ervaringen en stemming

  • dec 2021
  • 732
Medisch Psychiatrisch

The dynamic interplay between affective and psychotic experiences in adolescents and young adults before and after cognitive behavioral therapy

In het Nederlands: Het dynamische samenspel tussen affectieve en psychotische ervaringen bij jongeren en jongvolwassenen voor en na cognitieve gedragstherapie

START DATUM ONDERZOEK: 2019

DOELSTELLING
Onderzoeken hoe buitengewone ervaringen samenhangen met stemming voor en na cognitieve gedragstherapie bij mensen met een aanleg voor een psychose of een risico op aanhoudende psychische klachten.

AANPAK
Aan vijftig mensen (15-35 jaar) die cognitieve gedragstherapie krijgen voor buitengewone ervaringen wordt voor en na de therapie gevraagd om 14 dagen lang hun buitengewone ervaringen en stemming te registreren in de PsyMate app. Daarnaast vullen ze vragenlijsten en interviews in.

VERRICHTER
GGzE

BETROKKENEN
- Cindy de Kruijk, klinisch psycholoog in opleiding, GGzE, uitvoerend onderzoeker
- Ko van Schijndel, klinisch-psycholoog in opleiding, GGzE, uitvoerend onderzoeker
- Suzanne Janssens-de Bruijn, klinisch-psycholoog in opleiding, GGzE, uitvoerend onderzoeker
- Erenay Bilgin, onderzoeksassistent, GGzE
- Claudia Simons, senior wetenschappelijk medewerker, GGzE, supervisor
- Prof. Dr. Machteld Marcelis, hoogleraar Transdiagnostiek in de Psychiatrie binnen de Vakgroep Psychiatrie & Neuropsychologie van de Universiteit Maastricht, programmaleider medisch-psychiatrische onderzoeksgroep GGzE, Als psychiater verbonden aan TOPGGz centrum VIBE, hoofdopleider psychiatrie

Meer info over dit project is te verkrijgen via Machteld Marcelis.

Contact