Dagelijkse ervaringen bij eetstoornissen

  • dec 2021
  • 692
Medisch Psychiatrisch

Experiences in daily life in individuals with eating disorders: an experience sampling study

START DATUM ONDERZOEK

2019

DOELSTELLING

Onderzoeken in hoeverre cliënten met een eetstoornis ervaringen hebben die psychose-achtig zijn en te onderzoeken of de kernsymptomen van de eetstoornis bij een deel van de cliënten psychotisch getint zijn.

AANPAK

Bij 50 vrouwen met een eetstoornis en 50 gezonde vrijwilligers (15-25 jaar) zullen psychotische ervaringen worden gemeten met vragenlijsten en interviews. Daarnaast worden ervaringen in het dagelijks leven 10 dagen lang geregistreerd met de PsyMate app.

VERRICHTER

GGzE

BETROKKENEN:

- Ankie Roedelof, klinisch psycholoog, GGzE, promovendus en uitvoerend onderzoeker
- Daniëlle Jacobs, klinisch-psycholoog in opleiding, GGzE, uitvoerend onderzoeker
- Claudia Simons, senior wetenschappelijk medewerker, GGzE, copromotor/supervisor
- Prof. Dr. Machteld Marcelis, hoogleraar Transdiagnostiek in de Psychiatrie binnen de Vakgroep Psychiatrie & Neuropsychologie van de Universiteit Maastricht, programmaleider medisch-psychiatrische onderzoeksgroep GGzE. Als psychiater verbonden aan TOPGGz centrum VIBE, hoofdopleider psychiatrie.

Contact