PsyMate binnen de zorgplanbespreking

  • dec 2021
  • 727
Medisch Psychiatrisch

Pilot naar het gebruik van de PsyMate binnen de zorgplanbespreking van het VIP team van GGzE.

START DATUM ONDERZOEK:

2018

DOELSTELLING
Het doel van dit project is om te evalueren wat de aanvullende waarde is van het gezamenlijk bespreken van feedback over PsyMate gegevens in de zorgplanbesprekingen.

AANPAK
Binnen VIP worden alle cliënten gevraagd om eens per drie maanden de PsyMate-app voor minimaal zeven dagen in te vullen. De cliënt en behandelaar bespreken samen de resultaten hiervan en nemen dit mee in de halfjaarlijkse zorgplanbesprekingen.

VERRICHTER:
GGzE

BETROKKENEN:
- Pieter-Bas Kantebeen, psychiater GGzE, coördinator
- Claudia Simons, senior wetenschappelijk medewerker GGzE, onderzoeker
- Prof. Dr. Machteld Marcelis, hoogleraar Transdiagnostiek in de Psychiatrie binnen de Vakgroep Psychiatrie & Neuropsychologie van de Universiteit Maastricht, programmaleider medisch-psychiatrische onderzoeksgroep GGzE, Als psychiater verbonden aan TOPGGz centrum VIBE, hoofdopleider psychiatrie.

Meer info over dit project is te verkrijgen via Machteld Marcelis.

Contact