PsyMate binnen de zorgplanbespreking

  • dec 2021
  • 330
Medisch Psychiatrisch

Pilot naar het gebruik van de PsyMate binnen de zorgplanbespreking van het VIP team van GGzE.

START DATUM ONDERZOEK (maand en jaar):

01-04-2018

DOELSTELLING
Het doel van dit project is om te evalueren wat de aanvullende waarde is van het gezamenlijk bespreken van feedback over PsyMate-gegevens in de zorgplanbesprekingen.

AANPAK
Binnen VIP worden alle cliënten gevraagd om eens per drie maanden de PsyMate-app voor minimaal zeven dagen in te vullen. De cliënt en behandelaar bespreken samen de resultaten hiervan en nemen dit mee in de halfjaarlijkse zorgplanbesprekingen.

VERRICHTER:
GGzE

BETROKKENEN:
- Pieter-Bas Kantebeen, psychiater GGzE, coördinator
- Hella Jansen, psycholoog GGzE, uitvoerend coördinator
- Claudia Simons, senior wetenschappelijk medewerker GGzE, onderzoeker
- Prof. Dr. Machteld Marcelis, hoogleraar Transdiagnostiek in de Psychiatrie binnen de Vakgroep Psychiatrie & Neuropsychologie van de Universiteit Maastricht, programmaleider medisch-psychiatrische onderzoeksgroep GGzE, Als psychiater verbonden aan TOPGGz centrum VIBE, hoofdopleider psychiatrie, co-promotor.