Lichttherapie bij depressieve klachten

  • dec 2021
  • 711
Medisch Psychiatrisch

Verschil in effectiviteit van lichttherapie in het lente/zomer versus het herfst/winter seizoen bij mensen met een depressieve stoornis.

START DATUM ONDERZOEK: 2020

DOELSTELLING
Het effect van lichttherapie in de lente/zomer op depressieve klachten vergelijken met het herfst-winter seizoen. Tevens onderzoeken we wat het effect op de langere termijn is op depressieve klachten.

AANPAK
Mensen met depressieve klachten die worden doorverwezen naar het LichtCafé vullen voorafgaande, tijdens en na de lichttherapie een vragenlijst in over depressieve klachten. Tijdens en na de lichttherapie worden bijwerkingen genoteerd.

VERRICHTER:
GGzE

BETROKKENEN:
- Emmy Ottenheijm, arts in opleiding tot psychiater GGzE, uitvoerend onderzoeker
- Jochem Maes, arts in opleiding tot psychiater GGzE, uitvoerend onderzoeker
- Claudia Simons, senior wetenschappelijk medewerker GGzE, supervisor
- Prof. Dr. Machteld Marcelis, hoogleraar Transdiagnostiek in de Psychiatrie binnen de Vakgroep Psychiatrie & Neuropsychologie van de Universiteit Maastricht, programmaleider medisch-psychiatrische onderzoeksgroep GGzE, Als psychiater verbonden aan TOPGGz centrum VIBE, hoofdopleider psychiatrie.
- Lisette Rops, psychiater GGzE, projectleider

Dit onderzoek is afgerond en wordt opgevolgd door het BioClock project.

Contact