MRI-scans bij een depressie

  • dec 2021
  • 229
Medisch Psychiatrisch

Longitudinaal onderzoek naar, op MRI gebaseerde, biomarkers die de behandelingsstrategie kunnen verbeteren bij een depressie.

OFFICIELE (wetenschappelijke) TITEL: NEUROTREND: Neurological MRI-based biomarkers for treatment navigation in depression

START DATUM ONDERZOEK : Eerste kwartaal 2021

DOELSTELLING
Depressie is een heterogene aandoening; zo zijn er grote individuele verschillen in ernst, duur, symptomen en kans op terugkeer. Behandelaren weten op voorhand niet welke behandeling aanslaat, er zit een grote “trial and error” component in de behandeling. Om die redenen is het nog niet goed mogelijk om voor iedere persoon meteen de juiste behandeling te kiezen. Daarbij is de vaststelling en beoordeling van een depressie niet altijd even eenduidig.

Hersenscans (via MRI) kunnen mogelijk aanvullende informatie geven en behulpzaam zijn. Het primaire doel van het onderzoek is om predictoren te identificeren die de klinische uitkomst na 1 jaar kunnen voorspellen. Dan wel MRI correlaten , biomarkers, van subtypen depressies te detecteren. Met behulp van verschillende technische (MRI) en klinische parameters proberen we het verloop van een depressie te voorspellen en te komen tot gepersonaliseerde diagnose en behandeling.

AANPAK
Bij 120 depressieve patiënten en 60 controlepersonen in de leeftijdscategorie 18-65 wordt op twee momenten (baseline en na één jaar) een MRI scan afgenomen. De volgende MRI parameters worden gemeten: functionele activiteit, structurele connectiviteit, anatomische variaties, perfusie/diffusie etc. Daarnaast worden bij de depressieve patiënten op drie momenten gevalideerde psychometrische tests/klinische meetschalen afgenomen.

MRI.png

ONDERZOEKERS GGzE:
Drs. F.R. Ramsaransing, AIOS psychiatrie GGzE, PhD-kandidaat UM
Prof. Dr. M.C. Marcelis, Psychiater & Hoogleraar GGzE & MUMC

OVERIGE BETROKKENEN

  • Prof. Dr. C. Baeken, Psychiater & Hoogleraar UGent & TU/e
  • Dr. Ir. S. Zinger, Universitair Hoofddocent TU/e
  • Ir. J. Pilmeyer, PhD-kandidaat TU/e
  • Prof. Dr. A.P. Aldenkamp, Hoogleraar & Klinisch neuropsycholoog TU/e, MUMC
  • Dr. Ir. M. Matters, Director New Business Development and Strategy Philips
  • Dr. W. Huijbers Senior Neurological Scientist Philips
  • Dr. J.F.A. Jansen, Universitair Hoofddocent MUMC & TU/e
  • Dr. Ir. R.M.J.N. Lamerichs, Senior Investigator Philips

Website: www.neurotrend.nl

Deelnemers kunnen aangemeld worden via: neurotrend@ggze.nl