Aanbod jongeren

  • nov 2021
  • 990
Team Eetstoornissen

Voor de thuiswonende jeugd tot 18 jaar met een eetstoornis wordt de Meer Gezins Dagbehandeling (MGDB) geboden.

Het hebben van een eetstoornis heeft veel invloed op het hele gezin. Vaak gaan ouders je dwingen dat je moet eten of dringen erg aan om je eetgewoonten te veranderen, soms gaan ze ook juist mee in wat de eetstoornis van jou vraagt. Emoties kunnen hierdoor hoog oplopen, waardoor jouw eetstoornis erger wordt.

Het beïnvloeden van dit proces, zodat ouders/opvoeders je zodanig kunnen begeleiden dat geleidelijk toegewerkt wordt naar een normaal-gezond gewicht en eetgedrag, naast een normaal gezinsleven, is belangrijk voor het uiteindelijke herstel.

Ambulante gezinstherapie is gebleken de meest effectieve vorm van hulp te zijn voor jongeren met een eetstoornis (met name bij anorexia nervosa). Ambulante behandeling blijkt echter niet altijd voldoende. Om de ambulante behandeling een effectieve impuls te geven en om klinische opname te voorkomen of te verkorten, is gezinsbehandeling in een groep een bewezen effectieve behandelmethode. Deze Multi Family Therapy -behandelmethode is in Engeland onderzocht en effectief gebleken (Asen & Scholz, 2009). Sinds tien jaar wordt de MFT-behandelmethode onder de naam 'Meer Gezins Dagbehandeling voor jongeren met eetstoornissen' in Midden en Noord Nederland (Accare, Almere en Smilde) succesvol toegepast.


Werkwijze MGDB

In de MeerGezinsDagBehandeling volg je samen met acht andere gezinnen (jij met je ouders) vijftien dagen therapie. Deze dagen zijn verdeeld over 6 maanden waarbij we intensief beginnen met 4 dagen achtereen. Tijdens de therapiedagen eet je in het bijzijn van de andere gezinnen. Je gewicht wordt gemonitord en er is veel uitleg over eetstoornissen. Verder leer je hoe je je eetgedrag kunt veranderen. Er worden veel oefeningen gedaan en gesprekken gevoerd. De weken daarna worden de behandeldagen minder frequent.


Indicatie voor MGDB

Er is sprake van een eetstoornis wanneer je ontwikkeling wordt belemmerd en wanneer het niet lukt om anders met je eten om te gaan in je huidige gezinssituatie. Je hebt de leeftijd tussen de 12 en 18 jaar en woont nog thuis.

Het is belangrijk dat jij én je ouders een vraag hebben om te kijken naar de invloed van het gezin op de eetstoornis en daarin verandering in willen aangaan.

De MGDB streeft er naar om klinische opname te voorkomen, dan wel te verkorten, de behandelduur te verkorten en/of het behandeleffect te vergroten.

Er starten jaarlijks 5 groepen waar je aan deel kan nemen. Voor de exacte startdata kun je contact met ons opnemen.