Informatie voor verwijzers

  • okt 2021
  • 562
FACT Jeugd

Een jongere kan door de huisarts worden aangemeld via het zorgdomein.

Wanneer een jongere jonger is dan 18 jaar, kan de gemeente een indicatie voor behandeling afgeven.