Leerafdeling Ignatius

  • mrt 2021
  • 1769
Beschermd wonen Ignatius

Binnen BW Ignatius lopen jaarlijks studenten rond van verschillende opleidingen waaronder HBO verpleegkunde, MBO verpleegkunde, Social Studies, Maatschappelijke Zorg (PBSD) en MZ ervaringsdeskundige. Als je stage hier start krijg je 2 werkbegeleiders die je ondersteunen. Met jouw werkbegeleiders pak je zowel je persoonlijke doelen als je praktijkgerichte doelen op. Dit doe je aan de hand van het faseplan. Hierin vind je de verschillende fases die je kan doorlopen binnen je stageperiode, die fungeren als een rode draad in je leerproces.

Binnen Ignatius verwachten we dat er initiatief getoond wordt vanuit studenten. Hiermee wordt bedoeld dat je doelen aangeeft, deze evalueert en een proactieve houding laat zien op de werkvloer.

Stagiaire dagen

Na de inwerkperiode wordt er twee dagen in de week een stagiaire dag gehouden.. De eerste twee maanden van het schooljaar worden geroosterd door de roosteraars van de afdeling, daarna zal dit worden overgenomen door de stagiaires.

Op de stagiaire dagen coördineren stagiaires de dienst en nemen zij het voortouw in de dagelijkse gang van zaken. Zowel in de middag als in de avond zijn er 2 à 3 stagiaires in dienst.

Werkbegeleiders

Aan het begin van je stage krijg je 2 werkbegeleiders. Zij ondersteunen je bij bijvoorbeeld je schoolopdrachten, praktijkopdrachten en zullen aanwezig zijn bij beoordelingsgesprekken. Zij houden samen met jou je proces in de gaten en in overleg bespreken jullie waar jouw doelen en uitdagingen liggen op de afdeling. Je zult ook regelmatig een voortgangsgesprek hebben met je werkbegeleiders.

AFO’s

AFO staat voor aandachtfunctionaris opleidingen. De AFO’s zijn verantwoordelijk voor de organisatie van het onderwijs op de leerafdeling. Denk hierbij aan het contact met school over de beschikbare stageplaatsen, training van de werkbegeleiders, het plannen en beschikbaar maken van BPO’s en dergelijke. Bij de AFO kun je terecht als er vragen zijn over opleidingszaken op de afdeling en als er situaties ontstaan waar jij met je begeleiders niet uit komt. Ook fungeren AFO’s als een “veilige haven”. Heb je vragen, loop je ergens tegen aan of voel je je niet fijn, dan kun je dit altijd bespreekbaar maken met een van hen. Zij zullen dan altijd met je meekijken wat er mogelijk is en hoe ze je kunnen ondersteunen.

Praktisch

Voor aanvang van je stage vindt er een klik-gesprek plaats. Dit gesprek is er op gericht om kennis te maken, info over de afdeling te delen en te kijken of er van beide kanten een match is.

Aan het begin van je stage hebben we een introductiedag voor alle nieuwe studenten. Tijdens deze dag krijg je veel info over de afdeling, maak je kennis met elkaar en met de AFO’s en worden mogelijke vragen nog beantwoord. Daarna start je met je stage.

Kleding: binnen GGzE wordt er verwacht dat je je passend kleed. Dit houd in dat je bijvoorbeeld geen diepe decolletés draagt, korte truitjes of hotpants. Sieraden graag niet overvloedig en nep-nagels niet te lang, zodat de hygiëne gewaarborgd blijft. Ben je er van bewust wat je uitstraalt en wat voor impact dit kan hebben op de bewoners.

Leerplaatsprofiel

In het leerplaatsprofiel staat omschreven hoe wij werken binnen BW Ignatius en wat je allemaal tegen kan komen. Wil je deze ontvangen? Stuur een mail naar leerafd.ignatius@ggze.nl.

Impressie leefafdeling