Methodieken

  • okt 2020
  • 436
FACT-team Gestel/Strijp

La terapia EMDR - Dott.ssa Silvia Baraldi

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

EMDR is een therapie voor als je last hebt van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Sommige gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in een leven. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (flashbacks en herbelevingen) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). EMDR is bedoeld voor de behandeling van PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

Meer lezen: https://www.ggzgroep.nl/behandeling/emdr

Contactpersoon: Annette Rettig

***

Peer Supported Open Dialogue and Concerns for Clinicians | Apopendialogue

POD (Peer-supported Open Dialogue)

In POD werk je samen met je persoonlijke netwerk en professionele hulpverleners aan eigen hulpvragen. Het is een behandelvorm die -nóg nadrukkelijker dan andere- jou en jouw omgeving centraal stelt.

Het netwerk bestaat uit directbetrokkenen. Jij bepaalt zelf welke mensen uit jouw omgeving eraan deelnemen. Bijvoorbeeld familieleden, vrienden, buurtgenoten of andere vertrouwelingen. Daarnaast nemen zorgverleners van GGzE deel aan de netwerkbijeenkomsten.

De term POD duidt op het organiseren van het behandelsysteem (het netwerk) en op de vorm van gesprekvoering (de dialoog met alle betrokkenen). Cruciaal is het principe 'Nothing about me without me', ofwel: denken mét in plaats van denken óver.

Meer lezen: https://www.ggzei.nl/innovatie/peer-supported-open-dialogue

Contactpersonen: Kim van Laanen & Daan van den Enden

***