Groepsaanbod

  • okt 2020
  • 599
FACT-team Gestel/Strijp

Veel mensen vinden er herkenning, erkenning en begrip. Dat kan je soms nét dat duwtje geven om problemen aan te pakken. De afspraak om in een groep aan de slag te gaan, maak je altijd in overleg met je behandelaar.

Groepen:

Kinderen van Barneveldse scholen ontmoeten elkaar | Verus

CRA (Community Reïnforcement Approach)

Bij CRA staan positieve effecten (‘bekrachtigers’) centraal: sociale steun, plezierige activiteiten en materiële of symbolische beloningen. Wanneer je psychisch belast en/of verslaafd bent, heb je over het algemeen minder sociale en ontspannende activiteiten en heb je minder plezier. Bij CRA proberen we een andere leefstijl aan te leren, die méér beloningen oplevert dan o.a. het gebruik van middelen.

We zoeken dus naar andere bekrachtigers of beloningen die een positieve invloed hebben, maar niet schadelijk zijn zoals het middelengebruik. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het plezier bij een nieuwe hobby, ontspanning door bijvoorbeeld wandelen, sociale contacten, (ander) werk of andere prettige activiteiten. Uit onderzoek blijkt dat als je meer alternatieve activiteiten hebt, het middelengebruik en/of andere coping mechanisme afneemt.

Meer lezen: https://www.novadic-kentron.nl/over-ons/cra-community-reinforcement-approach/

Contactpersonen: Kim van Laanen & Daan van den Enden

***

Erkenningstraject | Liberman Module Omgaan met psychotische symptomen

Liberman-modulen (vaardigheidstraining): 'omgaan met psychotische symptomen'

Doel van de module is dat je over vaardigheden gaat beschikken om een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden met schizofrenie, een psychotische stoornis of in een enkel geval met een bipolaire stoornis met psychotische episoden; dat je gaat herkennen wat de symptomen en (voor)verschijnselen van de psychose zijn en weet wat je zelf kunt doen om verergering van klachten te voorkomen.

Meer lezen: https://erkendeinterventiesggz.trimbos.nl/erkende-interventies/liberman-module-omgaan-met-psychotische-symptomen

Contactpersonen: Eef Ureel & Kim van Laanen

***

Liberman-modulen (vaardigheidstraining): 'omgaan met verslaving'

Doel van de module is dat je leert 'nee' te zeggen tegen verslavende middelen en 'ja' te zeggen tegen zogeheten gezonde genoegens. Je krijgt informatie over allerlei onderwerpen die te maken hebben met verslaving. Daarnaast leer je diverse vaardigheden aan.

Je leert manieren om middelengebruik te voorkomen. Psychische problemen verminderen daardoor. Dat heeft weer tot gevolg dat middelengebruik vermindert en de kwaliteit van leven verbetert.

Meer lezen: https://erkendeinterventiesggz.trimbos.nl/erkende-interventies/liberman-omgaan-met-verslaving

Contactpersonen: Marjan van Nunen & Ilse Koolen

***

Wat is Mindfulness? De uitleg, kenmerken en tips | toolshero

Mindfulness

We bouwen op allerlei manieren stress en spanning op en ontwikkelen klachten zoals piekeren, vermoeidheid, slecht slapen, een sombere stemming, kort lontje etc.

Mindfulness betekent op een vriendelijke manier aandacht schenken aan het moment van nu; de dingen zien zoals ze zich van moment tot moment aan je voordoen zonder oordeel.

Tijdens de bijeenkomsten wordt er geoefend en staat de eigen ervaring centraal. Elke bijeenkomst heeft een thema om de beoefening te ondersteunen en te verdiepen.

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2 uur. Na 6 weken is er een terugkombijeenkomst.

Meer lezen:

Contactpersonen: Eef Ureel

***

Pin on ikmal

WRAP (Welness Recovery Action Plan)

De WRAP is een cursus waarin je een persoonlijk plan maakt. Stap voor stap pas je je acties in je dagelijks leven toe, die bij jou goed werken. Dat weet je, omdat je werkt vanuit eigen ervaringen. Als deelnemer leer je ook van elkaar; ervaringen van anderen kunnen steunend en inspirerend zijn.

Baas zijn over je eigen leven, voelt goed! WRAP helpt je om de regie over je leven (weer) op te pakken. Er kunnen allerlei redenen zijn, in jezelf en je omgeving, waarom je niet komt tot wat je eigenlijk wilt in je leven. Van op gang komen in de ochtend tot de zin in het leven (terug)vinden. WRAP is een praktische cursus om aan je welbevinden te werken, door een persoonlijk `levensplan' te maken.

WERKWIJZE: 9 wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur per week.

Meer lezen:

Contactpersonen:

‐-------------------------------------------------

Werken aan je eigen problemen

De gesprekken vinden plaats in een groep, maar je werkt aan je eigen problemen. Tijdens de bijeenkomsten is er aandacht voor álle deelnemers. De ene keer komt de één meer aan bod, de volgende keer een ander. De persoonlijke ervaringen van anderen zijn vaak leerzaam voor iedereen.

Groepsbehandeling vindt doorgaans plaats in een groep van zo'n 8 tot 10 personen. In de meeste gevallen is er één keer per week een bijeenkomst van ongeveer anderhalf uur.

Onze behandelingen verbeteren

GGzE zoekt continu naar mogelijkheden om behandelingen verder te verbeteren. Daarom vragen wij je voor- tijdens- en na jouw behandeling enkele korte vragenlijsten in te vullen. Het invullen van deze evaluatie-instrumenten is geheel vrijwillig. Het helpt ons om jouw behandeling zo goed mogelijk uit te voeren en om de behandeling van andere cliënten te verbeteren.