Maak kennis met ons team:

  • okt 2020
  • 1652
GGzE Meerhoven, Strijp, Gestel

In ons centrum werken verschillende disciplines intensief samen:

Maurice Timmermans

Psychiater

Als psychiater ben ik verantwoordelijk voor de medisch-psychiatrische zorg en diagnostiek.

Met een passie voor sport en bewegen, wil ik mij vooral inzetten voor het stimuleren van gezondheidsbevorderend gedrag. Meer aandacht voor leefstijl levert een positieve bijdrage aan fysiek en geestelijk welzijn, waardoor vaak ook het medicatiegebruik kan verminderen.

Mijn vrije tijd besteed ik aan het maken van fietstochten.

Annette Rettig

GZ-Psycholoog

Als GZ-psycholoog bied ik psychologische behandelingen en onderzoek. Ik werk oplossingsgericht, cognitief gedragstherapeutisch in combinatie met EMDR.

Psychologische behandeling binnen FACT zal altijd een onderdeel van jouw algehele behandeling zijn. Afstemming met jou, je casemanager en andere belangrijke naasten vind ik daarom belangrijk.

Ik werk vanuit de overtuiging dat veel kleine stappen grote afstanden overbruggen. Zo kan het verminderen van een klein deel van je klachten al veel invloed hebben op jouw leven.

In mijn vrije tijd houd ik ervan lange wandelingen te maken met de hond, beluister ik podcast- en luisterboeken en lees ik graag.

Gijs Welten

Casemanager/ Ambulant Agogisch Begeleider en Systeem Therapeutisch Werker (i.o.)

Als casemanager houd ik mij bezig met de zorgcoördinatie, het opstellen en evalueren van jouw behandelplan en het voeren van steunende en structurerende gesprekken.

In de behandeling is de herstelvisie en de eigen regie het uitgangspunt. Jouw herstelperspectief is dus leidend in de behandeling.

Ook betrekken wij (actief) ketenpartners en het sociale domein in de wijk om gezamenlijk toe te werken naar jouw herstel. Het is mijn taak ervoor te zorgen dat betrokken partijen goed geïnformeerd worden.

Oordeelvrij luisteren, integriteit en empathisch vermogen zijn aspecten welke mij kenmerken als hulpverlener. Verdere deskundigheid ligt op het gebied van rehabilitatie en systemisch werken.

Naast werk besteed ik mijn tijd aan gezin, voetbal en rafting.

Paul Geerts

Casemanager/ Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV), Libermantrainer

Als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige tref ik je bij het intakegesprek. Dit is een gesprek waarbij we wensen ten aanzien van jouw problematiek gaan verkennen. Naar aanleiding hiervan wordt een hypothese of diagnose gesteld.

Een behandelvoorstel wordt opgemaakt op basis van gelijkwaardigheid, welke meestal wordt uitgevoerd in samenwerking met jouw belangrijke naasten, andere disciplines en instanties.

Behandeling vindt plaats op systemische- en contextuele basis. Door mijn verpleegkundige achtergrond ben ik tevens in staat een rol te spelen bij de toediening van farmacotherapie (medicatie).

Ook ben ik trainer binnen de Libermanmodule ‘Omgaan met Psychotische Symptomen’.

Gebruik van humor en normatief denken zijn aspecten welke mij kenmerken als hulpverlener.

Mijn vrije tijd besteed ik aan tuinieren, crossfit en voetbal.

Daan van den Enden

Casemanager/ Verpleegkundige (Novadic-Kentron), POD (i.o.)

Als casemanager houd ik mij bezig met de zorgcoördinatie, het opstellen en evalueren van jouw behandelplan en het voeren van steunende en structurerende gesprekken welke aansluiten bij jouw zorgvraag; ongeacht om welk leefgebied het gaat. Ook verricht ik -uiteraard mits noodzakelijk- farmacologische (medicatie) interventies.

Daarnaast steken we in op de fase van herstel, waarbij we kijken wat je zelf kunt doen en wat belangrijke naasten en sociale netwerkwerkpartners voor je kunnen betekenen om jouw persoonlijke groei te bevorderen. Het is mijn taak ervoor te zorgen dat betrokken partijen goed geïnformeerd worden.

Betrouwbaarheid en netwerken zijn aspecten welke mij kenmerken als hulpverlener.

Mijn vrije tijd besteed ik aan tuinieren en schilderen.

Eef Ureel

Casemanager/ Verpleegkundige, Liberman- en Mindfulnesstrainer

Als casemanager coördineer ik jouw zorg en zie ik erop toe dat jij binnen en buiten de ggz de juiste vorm van zorg en ondersteuning krijgt. Het is mijn taak ervoor te zorgen dat betrokken partijen goed geïnformeerd worden. Daarnaast zal ik jou stimuleren en ondersteunen in jouw proces waar nodig.

Door mijn verpleegkundige achtergrond ben ik tevens in staat een rol te spelen bij de toediening van farmacotherapie (medicatie).

Oordeelvrij luisteren, grenzen respecteren en empowerment-gerichtheid zijn aspecten welke kenmerkend zijn voor mij als hulpverlener.

Mijn vrije tijd besteed ik aan lezen en wandelen.

Ilse Koolen

Casemanager/ Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (Novadic-Kentron)

Als casemanager houd ik mij bezig met de zorgcoördinatie. In samenspraak met jou, jouw naasten en het team sluit ik aan bij behandeldoelen die jouw herstel bevorderen. Eigen regie en kwaliteit van leven vind ik hierin belangrijke elementen.

De behandeling en begeleiding is gericht op gedragsverandering en/of -stabilisatie, het bevorderen en behouden van psychisch evenwicht en op behoud van jouw zelfstandigheid.

Door mijn verpleegkundige achtergrond ben ik tevens in staat een rol te spelen bij de toediening van farmacotherapie (medicatie).

Betrouwbaarheid, planmatig werken en het respecteren van grenzen zijn aspecten welke voor mij kenmerkend zijn als hulpverlener.

Naast mijn werk besteed ik mijn vrije tijd aan muziek (zingen), powerwalken, tuinieren en reizen.

Marjan van Nunen

Casemanager/ Ambulant Agogisch Begeleider (Novadic-Kentron)

Als casemanager coördineer ik jouw zorg en zie ik erop toe dat jij binnen en buiten de ggz de juiste vorm van zorg en ondersteuning krijgt. Het is mijn taak ervoor te zorgen dat betrokken partijen goed geïnformeerd worden.

Daarnaast gaan we met inzet van jouw eigen kracht en zelfredzaamheid; dus vanuit de eigen regie, samen op pad om jouw dagelijkse leven georganiseerd te krijgen. Uitgangspunt hierin zijn jouw veranderwensen.

Aspecten welke mij kenmerken als hulpverlener zijn creativiteit, humor en kennis van de sociale kaart.

Ook ben ik inzetbaar als Libermantrainer.

René Vroegh

Casemanager/ Agoog, Maatschappelijk Werk & Dienstverlening, Verlies- & Rouwtherapeut (i.o.)

Als casemanager coördineer ik jouw zorg en zie ik erop toe dat jij binnen en buiten de ggz de juiste vorm van zorg en ondersteuning krijgt. Het is mijn taak ervoor te zorgen dat betrokken partijen goed geïnformeerd worden. Daarnaast zal ik jou stimuleren en ondersteunen in jouw proces waar nodig.

Presentie staat bij mij hoog in het vaandel, afgestemd op jouw zorgbehoefte en situatie. Met veel plezier en enthousiasme ga ik samen met jou je uitdagingen aan, waarbij wij met regelmaat terugblikken op wat jij bereikt hebt.

Een positieve houding en een vleugje humor zijn aspecten welke kenmerkend zijn voor mij als hulpverlener.

Mijn vrije tijd besteed ik aan hardlopen, fitness en lezen.

Kim van Laanen

Casemanager/ Verpleegkundige, KOPP-consulent, POD-opgeleid, Libermantrainer en Leerlingbegeleider

Als casemanager houd ik mij bezig met de zorgcoördinatie, het opstellen en evalueren van jouw behandelplan en het voeren van steunende en structurerende gesprekken. Door mijn verpleegkundige achtergrond ben ik in staat een rol te spelen bij de toediening van farmacotherapie (medicatie).

Met veel plezier en voldoening zal ik jou begeleiden, afgestemd op jouw hulpvraag; waarnaast het mijn taak is ervoor te zorgen dat betrokken partijen goed geïnformeerd worden.

Zorg van Mens tot Mens, gelijkwaardigheid, samenwerken met jou en jouw (eventuele) netwerk, openheid en het delen van levenservaringen zijn kenmerkende aspecten van mij als hulpverlener.

Mijn vrije tijd besteed ik aan hardlopen en kamperen.

Petra Berkvens

Ervaringswerker/ Herstelcoach, WRAP-facilitator, Crisiskaart-consulent

Als ervaringswerker sluit ik bij je aan op basis van gelijkwaardigheid en mijn ervaringsdeskundigheid. Samen bewandelen wij het pad van herstel, waarbij JIJ de richting bepaalt.

Los van eventuele kwetsbaarheden en/of een diagnose, focus ik me vooral op jouw kwaliteiten en mogelijkheden, zodanig dat jij de regie van jouw leven weer in handen krijgt.

Luisteren zonder oordeel en met een creatieve geest en doorzettingsvermogen ga ik aan de slag als zijnde jouw coach.

Naast werk besteed ik mijn vrije tijd graag aan creatieve werkvormen en tuinieren.

‘We hebben ogen gekregen om de wereld te zien; we hebben de wereld gekregen om onszelf te zien.’

(Bron onbekend).

Steef Sinkeldam

Educatie- en arbeidsbegeleider/ IPS

Als educatie- en arbeidsbegeleider stel ik samen met jou trajectplannen op, begeleid en ondersteun ik jou bij het zoeken naar, vinden van en/of behouden van een passende werk- en/of leeromgeving.

Werk is belangrijk. Werken geeft dagritme, leidt tot sociale contacten en persoonlijke ontwikkeling. Ook kan werken bijdragen aan (financiële) onafhankelijkheid en zelfredzaamheid.

In mijn rol als IPS educatie- en arbeidsbegeleider werk ik volgens de IPS methode. IPS gaat uit van het idee dat iedereen die wil werken, ook kan werken in een reguliere baan met daarbij passende begeleiding. Daar ga ik voor!

In mijn vrije tijd wandel ik graag met de hond en luister ik naar muziek.

Ghislaine Felperlaan

Educatie- en arbeidsbegeleider

Als educatie- en arbeidsbegeleider begeleid en ondersteun ik jou bij het zoeken naar een passende daginvulling; of dit nu vrijwilligerswerk, dagbesteding, een opleiding of een werkervaringsplaats is. Het draait om jouw interesses en wensen!

Ik geloof dat een (werk)plek die helemaal bij jou past het verschil kan maken en weer plezier en nieuwe energie kan geven. Graag help ik jou die plek te vinden.

Flexibiliteit, sociale vaardigheden en samenwerkings-kwaliteiten zijn aspecten welke voor mij kenmerkend zijn als hulpverlener.

Mijn vrije tijd besteed ik aan joggen en reizen.

Geertje Kranen

Metabool Verpleegkundige

Als metabool verpleegkundige verleen ik algemene en specialistische verpleegkundige zorg. Tevens verricht ik medische onderzoeken en/of behandelingen gericht op het voorkomen, verbeteren of verlichten van de somatische (lichamelijke) aandoening.

Een gezonde leefstijl is belangrijk voor iedereen. Gezond en gevarieerd eten en drinken, beweging, goed slapen en voldoende ontspanning zijn aspecten hiervan. Dit klinkt logisch maar is helaas niet op iedereen van toepassing.

Wil jij graag gezonder leven? Of wil je het hier graag over hebben? Dan kun je bij mij terecht! Wil je een afspraak maken? Laat dit weten via je casemanager of de psychiater. Je bent van harte welkom! Graag tot ziens.

Werken bij GGzE betekent ontplooiing en ontwikkeling in de breedste zin van het woord. Daarom werken wij samen met diverse opleidingsinstituten, waarbij studenten/stagiaires binnen ons centrum praktijkervaring opdoen en dus onderdeel zijn van ons zorgaanbod.

GGzE laat mensen groeien!