Consultatie, advies en second opinion

  • mei 2020
  • 310
De Catamaran

Als verwijzer of collega-behandelaar kun je bij De Catamaran terecht voor consultatie, advies of een second opinion. We bieden diagnostiek en behandeling aan op basis en specialistisch niveau. Door kennis te delen, willen we de kwaliteit en doelmatigheid van de GGZ-zorg op een hoger plan brengen.

Consultatie en advies

Heb je behoefte aan het bespreken van (geanonimiseerde) casuïstiek of wil je dat een deskundige met je meedenkt over de oplossing van een specifieke vraag? Dan kun je bij De Catamaran terecht voor persoonlijke consultatie of advies.

Consultatie vindt ook plaats in structurele overleggen op regionaal en landelijk niveau. Onder meer in het Trajectberaad van Zuidoost-Brabant, het Regionale expertise team Zuidoost-Brabant en het Landelijk Casus Overleg,

Second opinion

Heb je als verwijzer of behandelaar behoefte aan een second opinion, dan bieden we de mogelijkheid om een bepaald aspect verder te onderzoeken of om een cliënt tijdelijk op te nemen.

Stel je vraag aan een behandelaar: